Tag Archives: tabayyun dan tatsabbut

Apa Maksud Tabayyun

Islamic Wallpaper Gambar Masjid

Maksud Tabayyun Perkataan tabayyun ini diambil dari bahasa Arab. Ia merupakan fiil amr untuk jamak, dari kata kerja tabayyana, masdarnya at-tabayyun. Ia mempunyai 3 pengertian yang berdekatan seperti berikut: Menjelaskan sesuatu masalah hingga terbukti¬†perkara yang sebenarnya. Mempertegas hakikat sesuatu. Tidak tergesa-gesa dan berhati-hati terhadap sesuatu. Tatsabbut sangat¬†diperlukan di zaman yang …

Read More »
error: