Kewangan

Apa Itu Sijil MOF?

Kementerian Kewangan Logo

Apa itu Sijil MOF? Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kewangan Malaysia ataupun Ministry of Finance (MOF) telah memperkenalkan mekanisma Sijil MOF …

Read More »

Maksud Emolumen

Maksud Emolumen Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, “emolumen” bermaksud wang atau bayaran yang diperoleh daripada sesuatu pekerjaan atau gaji. Dari …

Read More »
error: