Langgan newsletter kami!
Maksud FPA Dalam Pembangunan Sistem Aplikasi ICT

Maksud Function Point Analysis (FPA) Dalam Pembangunan Sistem Aplikasi

Apakah maksud FPA dalam pembangunan sistem aplikasi? Fungsi Point Analysis (FPA) adalah satu kaedah yang digunakan dalam pembangunan sistem untuk mengukur kompleksiti dan saiz sistem aplikasi. Ia membantu dalam menilai kerumitan dan saiz projek perisian dengan lebih terperinci merangkumi fasa-fasa Permulaan Projek, Analisis dan Pelaksanaan.

Pengenalan kepada Function Points

Pada pertengahan 1970-an, Allan Albrecht daripada syarikat IBM memperkenalkan Functional Point Analysis (FPA) sebagai kaedah penentuan saiz sistem aplikasi yang dibangunkan. FPA yang telah diperkenalkan oleh Allan Albrecht ini kemudiannya ditambahbaik oleh IFPUG.

Berbeza dengan kaedah pengiraan berasaskan bilangan baris kod sumber dan kaedah-kaedah lain, kaedah FPA mengukur saiz sistem aplikasi berdasarkan fungsian yang diminta dan diterima oleh pengguna, serta kaedah ini bebas dari faktor-faktor teknikal dan teknologi. Oleh yang demikian, pengiraan saiz sistem aplikasi kekal konsisten walau pun sistem aplikasi yang dibangun menggunakan platform dan teknologi yang berlainan.

FPA menyediakan metrik pengiraan saiz sistem aplikasi yang spesifik dan lebih tepat dengan margin ralat +- 10%. Metrik atau unit pengukuran saiz fungsian perisian atau sistem aplikasi dinamakan function point (FP). Jadi 1FP bermaksud saiz kefungsian sistem aplikasi yang dikira ialah sebesar satu FP.

FP merupakan unit pengukuran saiz sistem aplikasi seperti mana meter atau kaki persegi untuk mengukur saiz bangunan, jam untuk mengukur masa, kilometer atau batu untuk mengukur jarak, celsius untuk mengukur suhu atau byte untuk mengukur saiz storan.

Secara ringkasnya, kaedah pengukuran saiz fungsian sistem aplikasi IFPUG dikenali sebagai Function Point Analysis (FPA) dan unit saiz fungsiannya dinamakan function point (FP).

FPA dalam Konteks Pembangunan Sistem

Dalam konteks pembangunan sistem, FPA digunakan untuk:

  • Mengukur Saiz Aplikasi: FPA membantu mengukur saiz keseluruhan aplikasi perisian dengan cara mengira jumlah mata fungsi dalam sistem. Ini termasuk fungsi input, output, pertukaran maklumat, panggilan pangkalan data, dan sebagainya. Saiz aplikasi diukur dalam Unit Fungsi (UF), yang biasanya dinyatakan dalam mata fungsi.
  • Menilai Kompleksiti Aplikasi: FPA juga membantu dalam menilai kerumitan sistem perisian. Ia mengambil kira faktor-faktor seperti kepelbagaian fungsi, pengiraan yang kompleks, dan kiraan perbezaan antara input dan output. Melalui penilaian ini, kita boleh menilai kesulitan dalam membangunkan aplikasi tersebut.
  • Perkiraan Usaha dan Sumber: Dengan menggunakan data daripada analisis FPA, pemaju perisian dapat memperkirakan jumlah usaha dan sumber yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Ia membantu dalam merancang anggaran masa dan sumber dengan lebih berkesan.
  • Pengurusan Projek: FPA juga berperanan dalam pengurusan projek perisian. Ia membolehkan pemaju dan pengurus projek untuk mengawal perkembangan projek dengan lebih baik, merancang penjadualan, dan mengenal pasti risiko yang berkaitan dengan keseluruhan saiz dan kompleksiti sistem.

Dalam kesimpulannya, Fungsi Point Analysis (FPA) adalah kaedah penting dalam pembangunan sistem aplikasi yang membantu dalam mengukur saiz, kompleksiti dan perkiraan usaha untuk projek tersebut. Ia memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang keseluruhan aplikasi, yang sangat berguna dalam perancangan dan pengurusan projek IT.

Sumber: BUKU PANDUAN KRISA, MAMPU

Print Friendly, PDF & Email

About Azhan

Seseorang yang cuba mempersembahkan sesuatu bermakna buat masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This will close in 105 seconds

error: