Langgan newsletter kami!

Kelebihan Zikir “Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar”

 1. Rasulullah SAW bersabda:

  “Lazimkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akhbar, kerana semua itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana gugurnya daun dari pohon”
  (Hadith Riwayat Ibnu Majah)

 2. Abu Hurairah RA meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda:

  “Membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada seisi dunia”
  (Hadith Riwayat Muslim)

 3. Dari Samuroh bin Jundub RA, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:

  “Ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah: (1) Subhanallah, (2) Alhamdulillah, (3) Laa ilaaha illallah, dan (4) Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai”
  (Hadith Riwayat Muslim no. 2137)

 4. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda:

  “Sesungguhnya membaca ‘subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar)’ adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari.”
  (Hadith Riwayat Muslim no. 2695)

  Al Munawi RA mengatakan,

  “Segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi, atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya.”

  Dari sini menunjukkan bahawa keempat kalimat tersebut lebih baik daripada dunia seisinya.

 5. Dari Ummi Hani’ binti Abu Thalib dia berkata, Rasulullah SAW melewatiku pada suatu hari, lalu saya berkata kepada beliau,

  “Wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah, maka perintahkanlah kepadaku dengan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk.”

  Baginda bersabda:

  “Bertasbihlah kepada Allah seratus kali, kerana itu sama dengan kamu membebaskan seratus budak dari keturunan Isma’il. Bertahmidlah kepada Allah seratus kali kerana itu sama dengan seratus kuda berpelana yang memakai kekang di mulutnya, yang kamu bawa di jalan Allah. Bertakbirlah kepada Allah dengan seratus takbir kerana ia sama dengan seratus unta yang menggunakan tali pengekang dan penurut. Bertahlillah kepada Allah seratus kali.”

  Ibnu Khalaf berkata; saya mengira baginda bersabda:

  “Kerana ia memenuhi di antara langit dan bumi, dan pada hari ini tidaklah amalan seseorang itu diangkat kecuali akan didatangkan dengan semisal yang kamu lakukan itu.”
  (Hadith Riwayat Ahmad 6/344. Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadits ini hasan. Lihat Ash Shilsilah Ash Shohihah no. 1316)

 6. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, Rasulullah SAW bersabda:

  “Tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan: Laa ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, wal hamdulillah, wa laa hawla wa laa quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan.”
  (Hadith Riwayat Ahmad 2/158, sanadnya hasan)

 7. Dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

  “Aku pernah bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisra`kan, kemudian ia berkata, ‘Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu, dan beritahukan kepada mereka bahwa Surga debunya harum, airnya segar, dan surga tersebut adalah datar, tanamannya adalah kalimat: Subhaanallaahi wal hamdu lillaahi laa ilaaha illaahu wallaahu akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar).”
  (Hadith Riwayat Tirmidzi no. 3462. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

 8. Dari Abu Sa’id Al Khudri dan Abu Hurairah, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda,

  “Sesungguhnya Allah telah memilih empat perkataan: Subhanallah (Maha suci Allah) dan Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) dan Laa ilaaha illa allah (tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah) dan Allahu akbar (Allah maha besar). Barangsiapa mengucapkan subhaanallah, maka Allah akan menulis dua puluh kebaikan baginya dan menggugurkan dua puluh dosa darinya, dan barangsiapa mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah akan menulis seperti itu juga, dan barangsiapa mengucapkan Laa Ilaaha illallah, maka akan seperti itu juga, dan barangsiapa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil ‘aalamiin dari relung hatinya maka Allah akan menulis tiga puluh kebaikan untuknya dan digugurkan tiga puluh dosa darinya.”
  (Hadith Riwayat Ahmad 2/302. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahawa sanadnya shahih)

 9. Berkata para malaikat:

  “Inilah kalimah keempat yang sungguh baik dan besar. Kemudian para malaikat menggabungkan kalimah itu dengan tiga kalimah sebelumnya menjadi: Subhanallah, Walhamdulillah, Walaa ilaha illallah, Wallahu akbar.”

  Ketika malaikat Jibril AS menceritakan kisah ini kepada Rasulullah SAW, baginda merasa kagum dan terus melafazkan:

  “Laa haula wala quwwata illa billahil aliyil aziem.”

  Kemudian Jibril AS berkata:

  “Gabungkan kalimah yang empat itu sehingga menjadi Subhanallah, Walhamdulillah Walaa ilaha illallah Wallahu akbar Walaa haula Wala quwwata illa billahil aliyil aziem.”

Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus istiqomah mengamalkan zikir “Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar” dalam kehidupan seharian kita. Insyaallah.

Print Friendly, PDF & Email

About Azhan

Seseorang yang cuba mempersembahkan sesuatu bermakna buat masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This will close in 105 seconds

error: